3 tips til at digitalisere produktionsdata

Bæredygtig produktion

Tirsdag d. 19. september 2023

3 tips til din produktion, som stiller dig og din virksomhed skarpere

I dette blogindlæg giver vi dig 3 tips du bør vide, hvis du vil have et komplet overblik over maskinerne i produktionen og samtidigt øge tallet på din bundlinje.

Synliggør dine data

For at skabe et samlet overblik, og sikre strømligning af data, er det en fordel at synliggøre dem først. Det kan du bl.a. gøre ved at oprette et dashboard.

Fordelen ved et veldesignet dashboard er, at du hurtigt og nemt kan danne dig et overblik over nuværende status og få automatiske opdateringer om produktionen.

Derudover kan du sikre dine data ved at sørge for, at al data bliver gemt, og du har altid muligheden for at se historikken for alle dine produktionslinjer. Dermed kan du lave mere præcise prognoser, som du kan tage de afgørende beslutninger ud fra.

Trendlog Collect i produktionen

Strømlin datagrundlaget

Et fælles datagrundlag bliver virksomhedens største styrke, når produktionen skal effektiviseres, da alle har adgang til den samme data og bruger det aktivt – lige fra dem ude i produktionen til ledelsen.

Det giver altså et fælles sprog at arbejde ud fra, og det skaber naturligvis mere effektivitet i arbejdsgangene.

Det betyder også, at du bedre kan identificere et eventuelt behov for at planlægge et retningskifte eller tilpasse strategien, så du sikrer, at de overordnede mål nåes.

Øg medarbejdernes motivation

Brugen af data til optimering af både produktion og arbejdsgange har meget høj værdi. Ikke blot hos ledelsen, men også blandt medarbejderen.

Ved at sikre en automatisk dataopsamling fra maskinerne, samt at alle har adgang til dataene i et dashboard, får medarbejderne et værktøj til at kunne dokumentere, hvad der er sket. Det kunne fx. være indblik i årsagen til en fejl, så stopårsager kan registeres.

Det giver belæg for produktionens udfordringer over ledelsen og kan give bedre forudsætninger for at finde de korrekte løsninger.

Axel Månsson case | Trendlog

En forskel for operatører og produktionschefer

I en produktion kan der være mange roller, som har betydning for hverdagens udvikling i produktionen. Her har vi samlet et overblik over hvilken forskel vores 3 tips kan have for hhv. en operatør og produktionschef.

At synliggøre sine data har en stor betydning fremadrettet for produktionschefen, så man herved kan tage informative beslutninger på det rette grundlag. Det er særligt brugbart i forbindelse med strategiudviklingen for din virksomhed. For en operatør kan et dashboard vise forskellige data, som for en operatør, kan skabe tryghed i dagligdagen ved at sikre, at det hele kører korrekt.

Ved at skabe et fælles beslutningsgrundlag på tværs af organisationen, ved at strømline data i produktionen, vil dette ikke kun styrke båndet mellem kollegaer, men også være med til at faciliterer vidensdeling imellem rollerne. Dermed sikrer du, at din produktion optimeres på baggrund af rationelle beslutninger, og du får muligheden for at være proaktiv i stedet for reaktiv. 

Med et strømlinet datagrundlag er der også et fælles sprog i produktionen. På denne måde undgår du at der opstår gi misforståelser, der oftest resultere i miskommunikation og fejl. Så digitalisering af produktionen er ikke kun med til at øge effektiviteten, men også med at tage de rigtige beslutninger der bidrager til øget trivsel.

En succesfuld kundecase

Hos Trendlog.io har vi før hjulpet andre virksomheder med at få digitaliseret deres produktion med succes.

Læs i vores seneste kundecase hvordan Axel Månsson fik øget effektiviteten på over 200 maskiner ved at få de rette data, tids nok til at gøre en forskel.

Nyhedsbrev dk