Fremstillingsindustriens 6 største udfordringer og digitalisering som løsning

Fremstillingsindustri | headerbillede

Der er mange udfordringer som produktionsvirksomhederne står over for i dag. Her får du 6 af de største, samt forklaringen på hvordan digitalisering kan bruges som løsning. 

1. Høje omkostninger

Der er ofte et stort pres på at holde omkostningerne nede for derved at øge lønsomheden i produktionen. Det er en udfordring mange steder, da der skal balanceres mellem at holde omkostningerne nede og samtidig investeres i teknologi og udstyr der kan øge effektiviteten og kvaliteten i produktionen.

2. Konkurrence

Som produktionsvirksomhed står man ofte over for stærk konkurrence fra virksomheder i både ind-og udlandet. Manglende udvikling i produktionen kan det gøre det svært at opretholde en god markedsposition og forblive konkurrencedygtig.

Fremstillingsindustrien
Fremstillingsindustriens udfordringer og digitalisering som løsning

3. Efterspørgsel

Det kan ofte være svært at forudsige efterspørgslen på egne produkter og dermed planlægge produktionen, og det kan  både medføre over-og underskud på bundlinjen. Dette kan være særligt udfordrende, da produktionsvirksomheder ofte skal investere i store mængder råvarer og udstyr forud for produktionen.

4. Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere

Medarbejderen er en af de vigtigste faktorer, når det handler om at holde en produktion effektiv. Grundet høj beskæftigelse, er der store udfordringer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, hvilket gør det svære at omlægge produktionen mhb. automatisering og digitalisering.

5. Bæredygtighed

Der er et stigende fokus på bæredygtighed, og produktionsvirksomheder står derfor overfor et pres for at reducere deres belastning af miljøet. Dette kan være en udfordring, da det kan kræve investeringer i ny teknologi og ændringer i produktionsprocesserne.

6. Omstillingsparat produktion

I produktionsvirksomheder er man ofte udsat i forhold til ændringer i kunders behov og dermed produkterne, og derfor skal produktionsmaskiner og medarbejdere være konstant omstillingsparate. Med ikke-digitaliseret løsninger kan en manuel omstilling ofte være med til at udsætte processen i produktionen, og ofte medfører røde tal på bundlinjen.

Blogindlæg om fremstillingsindustrien

Digitalisering som løsning

Hvis du kan genkende en af ovenstående 6 udfordringer i produktionen, så får du her en forklaring på hvordan digitalisering kan benyttes som løsning.

En af de mest lovende løsninger for produktionsvirksomheder er konverteringen til digitalisering. Ved at udnytte teknologiens kræfter, kan produktionsvirksomheder forbedre deres processor, reducerer omkostninger og øge effektiviteten. Digitalisering kan hjælpe produktionsvirksomheder til at forbedre deres præcision i produktionsplanlægningen, forudsigelser og tracke produktion i realtid. Dette kan fører til en reducering i spild og nedetid og en forøgelse i produktionens hastighed og kvalitet.

Derudover kan digitalisering være behjælpelig med kommunikationen og samarbejdet på tværs af produktionen, som gør det nemmere for forhandlere og kunder, såvel som at forbedre sporbarheden og synligheden i produktionen.

Digitaliseringen af produktionen vil også gøre en forskel for konkurrenceevnen ved at være et værktøj til nye forretningsmodeller, som fx. tilpasning af processor, som aldrig var muligt i en traditionel produktion.

Er du i fremstillingsindustrien og ønsker at være mere konkurrencedygtig er det værd at overveje digitalisering i produktionen.

Trendlog.io er medlem af Food & Bio Cluster der skriver interessante blogindlæg om f.eks. digitalisering som løsning til produktionens største udfordringer. Læs mere ved at klikke her.

Andre læste også

Effektivisering af produktionen i usikre tider

Effektivisering af produktionen i usikre tider

Det kan være svært at finde den rette løsning på at få strømlinet sine data det rette sted. Hos Trendlog.io, mener vi at fremtiden er online rapportering. Læs med og bliv klogere på hvordan du kan bruge online rapporteringer aktivt i din produktion.

Online rapporter er fremtiden

Online rapporter er fremtiden

Det kan være svært at finde den rette løsning på at få strømlinet sine data det rette sted. Hos Trendlog.io, mener vi at fremtiden er online rapportering. Læs med og bliv klogere på hvordan du kan bruge online rapporteringer aktivt i din produktion.