Trendlog som et bæredygtighedsværktøj:

Delmål 12.3

FN´s verdensmål, også kaldet ”The Sustainable development goals” har til formål at skabe et mere bæredygtigt, ligestillet og sundere globalt samfund. De 17 punkter, som målene dækker over, spænder bredt, og derfor er det vigtigt at være klar over, hvilke områder man kan påvirke som enkeltperson eller som virksomhed. Vi er halvvejs igennem målenes 15 års levetid, og det er især virksomhederne, store som små, som virkelig kan gøre en forskel. De har ressourcerne, viden og kompetencerne til at levere konkrete og effektive løsninger. Vi skal alle, som virksomheder og enkeltpersoner leve op til det ansvar, så vi sammen kan skabe en tryg og sund verden at leve i, mange år endnu. For at kunne yde en vedvarende indsats har Trendlog identificeret, hvilke mål vi kan påvirke gennem vores kunder, der bruger vores produkter.

Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og Produktion

Madspild er et globalt problem. På verdensplan er det estimeret, at der i 2019 var et madspild på 931 millioner tons. Samme år havde Danmark et spild på ca. 470.000 tons; gennemsnittet for en husstand i Danmark er 81 kg. spild om året.. Det er voldsomme tal, som kræver handling.

* Tallene inkluderer både forbrugere, forhandlere og producenter.

Delmål 12.3

”Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres.”

Madspild medfører andre problemer

Madspild har stor betydning for klimaet. Når mad går til spilde, er det også spild af ressourcer. Det kræver energi at producerer det, hvilket gælder alle former for fødevarer. Der er transporten, som også udleder CO2 og butikkerne, som sælger varerne, kræver også el Hvis det går til spilde, uden at kunne blive genbrugt eller at ende som foder, er der spild i hele kæden fra producent til forbruger.

Disse tal hænger sammen med de tal, som blev præsenteret i artiklen om delmål 9.4 omhandlende den årlige udledning af CO2.

fødevarer kan kun blive genbrugt få gange, derfor er det vigtigt at velfungerede systemer der sikre at der så lidt madspild som muligt.

Det forbrugssamfund og den mentalitet, der hører med, skal der tages hånd om. Det er en langsigtet kamp, hvilket også betyder, at små handlinger nu vil have stor betydning, jo længere tid der går.

En måde at undgå madspild på

AXEL MÅNSSON A/S er en landbrugsproducent, som er kunde ved Trendlog.io De udnytter Trendlogs Maintenance Planner på 500 forskellige enhederdette sikrer dem at de vedligeholder deres produktion og at den ikke går i stå pga. uforudsete stop På denne måde sikrer de sig, at de undgår spild under produktionen.

Trendlog.io har allerede et samarbejde med flere landbrugsproducenter, hvor værktøjerne gør en forskel i deres daglige produktion. Dette gør sig gældende i form af bedre ressourceeffektivitet, større overblik på spildområder og grundig planlægning af vedligeholdelse af materiel og maskineri. Hvis du ønsker at udvikle din virksomhed og gå en mere grøn fremtid i møde, så kontakt os endelig her og lad os få en snak om, hvad vi kan gøre!