Trendlog som et bæredygtighedsværktøj:

Delmål 12.6

FNs SDG målsætninger

FNs verdensmål, også kaldet “The Sustainable Development Goals” (SDG), har til formål at skabe et mere bæredygtigt, ligestillet og sundere globalt samfund.

De 17 punkter, som målene dækker over, spænder bredt, og derfor er det vigtigt at være klar over, hvilke områder man kan påvirke som enkeltperson eller som virksomhed. Vi er halvvejs igennem målenes 15 års levetid, og det er især virksomhederne, store som små, som virkelig kan gøre en forskel. De har ressourcerne, viden og kompetencerne til at levere konkrete og effektive løsninger. Vi skal alle, som virksomheder og enkeltpersoner leve op til det ansvar, så vi sammen kan skabe en tryg og sund verden at leve i, mange år endnu. For at kunne yde en vedvarende indsats har Trendlog identificeret, hvilke mål vi kan påvirke gennem vores kunder, der bruger vores produkter.

Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og Produktion

Det er et krav, for børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber, at udarbejde en årlig CSR rapport, hvor bæredygtighed indgår. Det er ikke krav for andre virksomheder, men alligevel kommunikerer over halvdelen af danske virksomheder om bæredygtighed på deres hjemmeside. Der er dog stor forskel, når man kigger på størrelsen af virksomheder og hvilken branche, virksomheden befinder sig i.

Delmål 12.6

”Virksomheder, især store og transnationale virksomheder, skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.”

Der er 4 hovedpunkter i en CSR rapport, et af dem handler om miljøet og hvordan virksomhedens klimaaftryk ser ud. Dette gælder kun for børsnoterede virksomheder og statsejede virksomheder, men for at fremme den bæredygtige indsats skal flere virksomheder engagere sig og rapportere om deres indsats, hvilket fører os til → 12.6.1

Delmål 12.6.1

”Antal virksomheder, der offentliggør rapporter om bæredygtighed”

Hvorfor rapportering er nødvendigt

For at samfundet skal kunne danne sig et klart og tydeligt billede af, hvor stor den bæredygtige indsats er, både på et nationalt og internationalt niveau, skal der være en mere konkret indsats, når det gælder rapportering om bæredygtighed. For at nå klimamålene er det nødvendigt for SMV ́er og større virksomheder at rapportere om deres bæredygtighedsindsats. Enten ud fra verdensmålene eller andre parametre.

Det er nødvendigt at arbejde strategisk mod målet og for mere end 2 ud af 3 danske virksomheder indgår bæredygtighed i virksomhedsstrategien indenfor de næste år. Det kan give flere udfordringer for både små og mellemstore virksomheder, da det kræver ressourcer og kapacitet at danne sig et overblik over den samlede udledning af CO2 og deres klimaaftryk ift. det totale forbrug af ressourcer som energi, varme og vand.

Når man får det fulde overblik, skaber det også muligheder for ens virksomhed. Man kan bruge det som motivation for sine medarbejdere. Der er kommercielle muligheder, da det kan bruges overfor ens samarbejdspartnere, da man kan vise hele sit klima aftryk, ligeledes for sine kunder, det er et konkurrence parameter.

Trendlog.io kan hjælpe din virksomhed i gang med at måle jeres consumption og indsats. Hvis du ønsker at høre mere omkring vores produkter, løsninger, samt de muligheder der er for at gøre din arbejdsplads mere bæredygtig, så kan du høre fra os ved at udfylde vores kontaktformular her.