Trendlog som et bæredygtighedsværktøj:

Delmål 8.4

FN´s verdensmål, også kaldet ”The Sustainable development goals” har til formål at skabe et mere bæredygtigt, ligestillet og sundere globalt samfund. De 17 punkter, som målene dækker over, spænder bredt, og derfor er det vigtigt at være klar over, hvilke områder man kan påvirke som enkeltperson eller som virksomhed. Vi er halvvejs igennem målenes 15 års levetid, og det er især virksomhederne, store som små, som virkelig kan gøre en forskel. De har ressourcerne, viden og kompetencerne til at levere konkrete og effektive løsninger. Vi skal alle, som virksomheder og enkeltpersoner leve op til det ansvar, så vi sammen kan skabe en tryg og sund verden at leve i, mange år endnu. For at kunne yde en vedvarende indsats har Trendlog identificeret, hvilke mål vi kan påvirke gennem vores kunder, der bruger vores produkter.

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Inden 2030 skal den globale ressourceeffektivitet markant forbedres inden for forbrug og produktion. I 2019 kom det globale årlige forbrug af råmaterialer over 100. mia. tons for første gang. Dette gælder mineraler, fossile råstoffer og biomasse. Kun 8.6% af disse materialer ender med at blive genbrugt ifølge den årlige cirkularitetsrapport 2022. https://www.circularity-gap.world/2022 Dette kan det globale samfund ikke fortsætte med. Vi har kun én planet.

Delmål 8.4

”Frem til 2030 skal den globale ressourceeffektivitet inden for forbrug og produktion løbende forbedres, og det skal bestræbes at afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelse, i overensstemmelse med de 10-årige Ramme programmer for bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre, med de udviklede lande i spidsen.”

En forbrugsmentalitet

Det forbrugssamfund, der eksisterer i dag, er koblet sammen med forbrugsmentaliteten hos mange borgere, hvilket er med til at skubbe planeten og dens ressourcer ud et sted, hvor den ikke kan følge med.Dette vil få uoverskuelige konsekvenser i fremtiden.

Alle har et ansvar, da alle personer såvel som virksomheder er forbrugere af de tilgængelige naturlige råstoffer og materialer, som får vores verden til at hænge sammen.

Med den nuværende energikrise, der har ramt Danmark som følge af krigen mellem Ukraine og Rusland, er det endnu mere vigtigt, at man udnytter sine ressourcer til det absolut optimale. Dette vil både have lang- og kortsigtede konsekvenser, idet man får mulighed for at reducere de høje energiregninger, som påvirker alle. På lang sigt vil det skabe et mere modstandsdygtigt og stærkt samfund. På lang sigt vil det skabe et mere modstandsdygtigt og stærkt samfund.

Hvad kan vi gøre ved det?

Det er endnu ikke for sent at gå ind i kampen om at skrue nede for vores globale forbrug og derved skabe et samfund, der vil fungere mange år ud i fremtiden. Små skridt nu vil have enorm betydning; det er en sneboldeffekt og konsekvenserne af dine handlinger nu vil have en betydningsfuld effekt.

L&P Springs producerer fjedre til madrasser. Det er en international koncern med hovedsæde i Carthage, Missouri, USA. Fabrikken i Danmark har anvendt Trendlogs Data Collection i en årrække. De har optimeret deres produktion med 5%, hvilket har en væsentlig effekt, da de producerer 24 timer i døgnet. De har dermed optimeret deres forbrug af ressourcer, både materielle og energi. Ved konstant at optimere og forbedre sin produktion arbejder man hen imod målet om at forbedre den globale ressourceeffektivitet.

Hvis du kunne tænke dig at få et bedre overblik over ressourceforbruget i din virksomhed, så er du velkommen til at kontakte os hos Trendlog.io. Du finder vores kontaktinformationer her.Så hjælper vi jer med at finde en løsning og et overblik der passer til jeres behov!