Historien om: Den fjerde industrielle revolution

Using data and interconnected machinery increases optimization potential
Using data and interconnected machinery increases optimization potential

Digitalisering er et vigtigt begreb. Det dækker over egenskaber, som måske kan hjælpe din virksomhed med effektivisering og automatisering

Vi skriver 2020, og vi befinder os midt i den fjerde industrielle revolution. Dette er historien om den fjerde industrielle revolution, og den betyder at det er tid til at følge udviklingen nøje. Industrien har altid udviklet sig – og det vil den altid gøre. Udviklingen har dog taget fart og minder på nuværende tidspunkt om en slutspurt, selvom den vil løbe videre ind i femte revolution, når næste store udvikling melder sig.

Data, digitale teknologier og automatiserede maskiner udvikles hurtigere end nogensinde før. Det er derfor vigtigt at kigge indad og tjekke efter, hvorvidt man selv i større eller mindre grad holder sin virksomhed opdateret.

Trendlog.io kiggede også indad. De spurgte sig selv: Hvordan hjælper vi produktionsvirksomheder med at optimere deres produktionslinje ved at omdanne deres analoge processer til digitale data, som kan analyseres og give indsigt? – og som i sidste ende kan effektivisere deres produktionslinjer.

De havde spottet et behov, som mange virksomheder har – uden selv at være klar over det. Behovet, som Trendlog.io så, opstod allerede i den tredje industrielle periode, så nu var det på tide at udnytte dataenes fulde potentiale. 

Digitaliseringen melder sin ankomst

Den fjerde industrielle revolution kan også defineres som den digitale revolution. Under den tredje revolution så man digitale teknologier boome frem. De overtog de hidtil mekaniske teknologier. Nu har industrien taget endnu et skridt i den digitale retning. De digitale teknologier er nu forbundet til netværk, de fysiske maskiner og det udstyr, som industrien og producenterne anvender i deres arbejde og på produktionslinjer. Denne sammenkobling er yderst interessant, da det er herigennem, at data kan opsamles. 

Dataindsigt giver overblik

Industrielle maskiner og produktionslinjer har altid generet data. Det er dog ikke altid, at man har haft midlerne til at opsamle dem. Manglende tilgængelighed og høje priser er nogle af grundene til, at disse løsninger før i tiden primært henvendte sig til større virksomheder.

Det lavede Trendlog.io om på med deres teknologi.

Dataopsamling kan give virksomheder indsigt i produktionslinjerne. Den indsigt kan også skabe overblik – overblik i den forstand, at dataene kan vise, i hvor stor grad kapaciteten reelt udnyttes, hvor de fleste fejl på produktionslinjerne opstår og meget andet.

Data across the factory

En anden vigtig faktor i denne dataopsamlingsproces er, at man selvfølgelig skal kunne få adgang til den data, som er relevant for virksomheden. Det er også muligt. Den gyldne sammenkobling mellem fysiske maskiner og digitale teknologier gør, at man kan opsamle de data, som man ønsker.

Overblik resulterer i effektivisering

Mange virksomheder anvender disse data til at skabe overblik over f.eks. fejlsøgninger på produktionslinjerne eller måling af produktionstid. Alt generer data, og alt kan opsamles. Det er kun fantasien, der sætter grænser for hvilken data, der skal indsamles. Når de store beslutninger skal tages, kan beslutningsgrundlaget fremover bestå af valide data fremfor videreformidlet viden.

Hvilken data skal du bruge for at kunne effektivisere?

Læs med i næste blogindlæg, hvor Morten Jensen COO/Driftsansvarlig fra Midsona Danmark A/S i et interview fortæller mere om, hvad de har opnået med en øget dataindsigt.

I mellemtiden kan du også læse videre omkring vores Plug&Log-løsning, som er et universelt dataopsamlingsværktøjer. Det gavner især mindre virksomheder, som ønsker at bruge sine egne data til effektivisere sin drift og produktion.


Bag om historien

Dette indlæg er en del af vores fortælling om teknologiernes udvikling og betydningen for industrien. Med denne type indlæg vil vi gerne give indsigt i grundlaget for de nye teknologier, der opstår. Men også hvordan især SMVer (små og mellemstore virksomheder) og traditionelle industrier kan effektivisere med meget enkle, forståelige værktøjer.