Historien om: Den tredje industrielle revolution

Industrial Robot on a production line
Industrial Robot on a production line

Udvikler du din virksomhed i takt med omverdenen?

Den industrielle udvikling nåede omkring 1970’erne til industri 3.0. Dette er historien om den tredje industrielle revolution, og revolutionen bød på digitalisering af mekaniske teknologier. Her blev begrebet automatisering flittigt brugt, og det havde sin begrundelse. Det var nemlig nu blevet muligt at automatisere processer. Det havde en kæmpe betydning for mange virksomheder, der kunne automatisere dele eller hele deres produktion. Maskinmestrene kunne nu ændre deres fokusområder fra samlebåndet til optimering af automatiserede processer på samlebåndet. Det betød, at produktionen kunne optimeres.

Samlebåndstankegangen udsprang fra Henry Ford og hører til under den anden industrielle revolution. Her centraliserede man produktionen, hvilket resulterede i, at produktionen samt volumen steg.  

Fra centralisering til decentralisering

Under den tredje – og betydningsfulde revolution for Trendlog.io, steg produktiviteten, man gik fra en centraliseret produktion til en mere decentraliseret produktion, og man kunne digitalisere sine processer.

Digitalisering af produktionslinjen blev en realitet, og det blev muligt at automatisere sin produktion. Medarbejderne kunne koncentrere sig om at hjælpe med fejlsøgning m.m. fremfor at overvåge den enkelte samlebåndsproduktion, hvorfor man også kunne udvide diversiteten af produkter.

Nye opfindelser genererer nye behov – og det er her Trendlog.io kommer ind i billedet. Trendlog.io blev stiftet i 2017, hvilket var under den fjerde industrielle revolution, men det var allerede mange år forinden, at behovet, som de i dag dækker, så småt begyndte at vise sig – nemlig under industri 3.0.

Digitalt produktionsoverblik

Når mekaniske teknologier bliver udskiftet med digitale teknologier, automatiserer man produktionen, og produktionslinjerne begynder samtidig at generere data. Denne data, som pludselig blev tilgængelig, brugte man i starten ikke mange ressourcer på – man hverken indsamlede eller analyserede på dataene. Efter nogen tid fandt man så småt ud af, at man kunne indsamle dataene. De kunne give indblik i produktionslinjerne, som så kunne optimeres og effektiviseres.

… og udviklingen fortsatte

Nye fænomener som IoT (Internet of Things) og Big Data var, som vi ser det, startskuddet på den fjerde industrielle udvikling – Industri 4.0. Og det var her Trendlog.io så et behov, der ikke var efterkommet af andre. (De spurgte sig selv: Hvordan hjælper vi produktionsvirksomheder med at optimere deres produktionslinje ved at omdanne deres analoge processer til digitale data, som kan analyseres og give indsigt? – og som i sidste ende kan effektivisere deres produktionslinjer? Derudover skulle det være en simpel og effektiv hjælp, der kunne svare sig økonomisk at investere i.)

Producenter i Danmark øger deres effektivitet markant ved hjælp af indsamlede data fra deres produktionslinjer. Har du tænkt over, hvordan din virksomhed kan få gavn af dataopsamling?

Læs med i næste blogindlæg, hvor vi springer til industri 4.0 og uddyber sammenkoblingen mellem den industrielle udvikling og starten på Trendlog.io.

I mellemtiden kan du også læse videre omkring vores Plug&Log-løsning, som er et universelt dataopsamlingsværktøjer. Det gavner især mindre virksomheder, som ønsker at bruge sine egne data til effektivisere sin drift og produktion.


Bag om historien

Dette indlæg er en del af vores fortælling om teknologiernes udvikling og betydningen for industrien. Med denne type indlæg vil vi gerne give indsigt i grundlaget for de nye teknologier, der opstår. Men også hvordan især SMVer (små og mellemstore virksomheder) og traditionelle industrier kan effektivisere med meget enkle, forståelige værktøjer.