Maintenance Planner reducerer serviceomkostninger hos Axel Månsson

Grøntsagsproducenten Axel Månsson A/S sagde tilbage i januar måned ja til at deltage i et pilotprojekt for vores nye digitale vedligeholdelsessystem Maintenance Planner. I over 6 måneder har vi i samarbejde afprøvet, tilpasset og gennemtestet platformen. Og nu fortæller Jonas L. Pedersen, driftsleder hos Axel Månsson, hvordan Maintenance Planner har hjulpet dem med at opnå store besparelser.
Alene på 4 af vores anlæg er vedligeholdelsesomkostningerne allerede betydeligt reduceret
Jonas Pedersen om status på pilotprojektet

Driftsleder, grøntsagsproducenten Axel Månsson

Maintenance Planner er et digitalt værktøj til virksomheder, som automatisk kan få planlagt og systematiseret service og vedligehold af produktionsanlæg, køretøjer, maskiner og lignende. Vi lancerede officielt vedligeholdelsesmodulet Maintenance Planner d. 16. september 2020. Systemet tilgås fra vores online platform og er en forlængelse af dashboard-løsningen til bl.a. visualisering af produktions- og energidata. I den forbindelse kan systemet også både planlægge og alarmere om behov for vedligehold ud fra predictive eller preventive. Forklaringer på disse kan også findes her.

“Det er dejligt simpelt”

Om Maintenance Planner siger Jonas:

Det er dejligt simpelt. Man kan jo nemt købe nogen andre programmer, som er super komplekse, hvor folk ikke forstår det. Men hvis det ikke kan bruges i dagligdagen, så er det ikke til nogen nytte herude! Simpelheden i det er utrolig vigtigt!

Og netop simpelheden har været central for udviklingen, så den opfylder sit formål – nemlig at gøre vedligeholdelsesopgaven så overskuelig for virksomhedens teknikere som muligt. Til dét uddyber Jonas: 
Én af de fede ting det er, at det hele er dynamisk. Altså, I sidder selv tæt på programmeringsdelen, så der er ikke så langt fra tanke til handling. Det er jo hele vores virksomhed, der kører sådan. Og der matcher det (red: Maintenance Planner) jo bare super godt ind i.

Maintenance Planner reducerer serviceomkostninger

Axel Månsson A/S producerer økologiske grøntsager og æg i store mængder, lige fra marken til butikken. De har derfor en flåde af traktorer, større køretøjer, håndteringsanlæg og produktionsmaskiner, som skal holdes ved lige, for at de ikke risikerer at stå stille og komme bagefter. For at systematisere planlægningen og opfølgning på korrekt udført service, bruger de altså Maintenance Planner:
– Ja, altså vi har jo ikke kunne finde det andre steder, der kunne dét vi gerne ville med det. Her der har vi muligheden for at tilføje løbende – nu har vi alle stationer inde i det – alle vores traktor-enheder og produktionsmaskiner og produktionsudstyr er inde i det (red: over 200 enheder). Så holder systemet selv øje, og vi kan være sikker på at teknikeren har taget stilling til de samme ting hver eneste gang. Altså krydser af på tjeklisten, når der foretages service.

“Sidste år brugte vi mange, mange penge”

Og efter en periode, hvor vedligeholdelsessystemet blev prøvet af, kan Jonas altså nu gøre status på effekten, og konstaterer:

– Jeg kan bare se, at sidste år brugte vi mange, mange penge på vores flowpakkere, men i år har vi ikke brugt tilnærmelsesvis det samme. Og det vores teknikere de siger, det skyldes, det er at han kommer ind, rettidigt, og får lavet service på det.

Vores mål med Maintenance Planner var at kunne tilbyde virksomheder et bedre overblik og spare dem for utallige vedligeholdelseskroner – og det er altså lykkedes! 

Månsson er nu på forkant med vedligeholdelsen. Hele processen er systematiseret og automatiseret, så de ikke længere misser et planlagt gennemsyn af en enhed – og det har reduceret deres omkostninger til vedligehold betydeligt.

Og adspurgt hvilken funktion der er allermest værdsat, svarer Jonas:

Jow, men det er jo fantastisk at man kan kopiere.

Det kan vi rigtig godt lide!

Der skal lyde et stort TAK til Axel Månsson for deltagelsen i pilotprojektet – og tak til Jonas for den gode feedback. Han og Månsson fortsætter med at bruge planlæggeren for at sikre, at de ikke falder bagefter på grund af ikke-vedligeholdt maskineri. 

Vil du vide mere om Maintenance Planner, kan du læse videre her.

Har du lyst til at prøve vedligeholdelsesplanen af hos jer, er du velkommen til at kontakte os for en prøve.

Andre læste også